logo         SDH Brťov- Jeneč   ja
Home Soutěžní tým muži Soutěžní tým ženy Fotografie Kontakt Mapa Sezóna 2011
 


              Vítejte na stránkách věnované dobrovolným hasičům z Brťova - Jenče !!!

Roku 1903 byl oficiálně založen sbor dobrovolných hasičů,který trvá již dodnes. Jak samotní hasiči, tak technika se za tu dobu již několikrát
měnila. Už v roce 1925 byla přestavěna hasička za 5 000 Kč za 20 000 Kč zakoupena první motorová stříkačka, která nahradila ruční stříkačku. Bohužel tuto historickou stříkačku focenineprozřetelně půjčili hasiči v 50. letech mládeži na stříkání kluziště a tím ji odsoudili k zániku.foto